Herfstrit 2011

2011

“Een jubileum is een herdenking van een gebeurtenis die een bepaald aantal (meestal een veelvoud van 5) jaren geleden is.

Bij een jubileum hoort een feest, dat bij de te vieren periode op bijpassende wijze wordt gevierd.

Ook bedrijven vieren jubilea. Bij de meeste bedrijven wordt aan iemand die 25 jaar in dienst is een feest aangeboden. Een tweede ambtsjubileum wordt gevierd als men 40 jaar in dienst is. Door de invoering van de VUT en de grotere wisseling van banen komen deze feesten nog maar weinig voor.

Deelnemers: 4.100
Opbrengst: 24.000 €