Lidmaatschap

Wie kan er lid worden

Iedereen die eigenaar is van een motor en/of motorsympathisant is.

Die kan genieten van het samen rijden in groep, van het samen komen op onze clubavonden, mee wil helpen met de organisatie van allerlei activiteiten.

En bereid is om actief mee te werken aan de organisatie van de jaarlijkse herfstrit.

Lidmaatschap

Hoe kan men lid worden

Om lid te worden van de Hartrijders moet er aan enkele voorwaarden voldaan worden. Indien er iemand interesse heeft in onze vereniging neemt die contact op met het bestuur of info@hartrijders.be , het bestuur nodigt het kandidaat lid uit op een vergadering waar er kennisgemaakt kan worden.

Het jaarlijks lidgeld bedraagt €25.

Lidmaatschap

Intern reglement

Het is een reglement dat de inwendige orde van de club regelt. Het sluit aan op de statuten.

Dit reglement werd niet opgesteld om de individuele vrijheid van onze leden te beknotten maar wel om elk lid op voet van gelijkheid te behandelen. Om een club goed te laten functioneren zijn er immers goede en duidelijke afspraken nodig aangaande de werking en gedragscodes die dienen nageleefd te worden.

Lidmaatschap

Privacy

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens .