Hoofdmenu

  Contactadres

  Delen via Social Media

Twitter
 
Welkom bij VZW Hartrijders

  Herfstrit

  Wie zijn wij?

De "Hartrijders" zijn een groep motorrijders met het hart op de juiste plaats.
De vereniging heeft een VZW structuur met als Identificatienummer 17620/92.

Zoals elke vereniging hebben we ook een bestuur.

Kurt Fierens Philippe Snoeck Christiaan Van Riet
Voorzitter Penningmeester Ondervoorzitter

En uiteraard hebben wij ook onze leden.

Elkeen van de leden heeft de taak om zich volledig in te zetten voor alles wat de Herfstrit betreft.

  Wat doen wij?Naast het motorrijden en het organiseren van allerlei activiteiten voor onze leden en hun familie is onze hoofdbezigheid het organiseren van de jaarlijkse Herfstrit t.v.v. de Vlaamse Vereniging Autisme. Dit telkens op de laatste zondag van oktober. In het verleden organiseerden we ook circuitdagen. Verder hebben we ook reeds een zestal motorzoektochten georganiseerd.

  Lid worden kan je niet zomaar


Om lid te worden van de Hartrijders moet er inderdaad aan enkele criteria voldaan worden.

Lid worden kan je niet zomaar, je moet voorgedragen worden door een lid die reeds twee jaar zelf lid is, deze persoon aanvaard dus het peterschap over het nieuwe lid. De peter is dus deels verantwoordelijk voor een nieuw lid. De peter zal een aanvraag voor een nieuw lid steeds doen aan het bestuur van de vereniging. Het bestuur zal dan al dan niet beslissen of het nieuwe lid toegelaten wordt.

Aangezien we ons ledenaantal niet te groot willen laten worden hebben we sinds enkele jaren besloten om de club uit slechts 60 leden te laten bestaan. Daarvoor werd het systeem van de ledenstop ingevoerd. We hebben momenteel ons aantal leden, zodat er momenteel geen plaatsen vrij zijn. Elk jaar komen er wel enkele plaatsjes vrij. Nog een andere voorwaarde is dat het lid zich voor 100% mee inzet aan de werkzaamheden die de Herfstrit met zich meebrengen. Het jaarlijks lidgeld bedraagt €15,00.

Naast het motorrijden, de Herfstrit en een jaarlijkse clubreis van een week naar het buitenland zijn er ook nog enkele familiale aangelegenheden zoals een winterwandeling, een bowlingavond, een zomerse fietstocht, een BBQ en om het jaar af te sluiten een smeerfeest.

Dus indien u iemand kent bij de Hartrijders die het peterschap wil aanvaarden aarzel dan niet om hem aan te spreken, en uw kandidatuur als toekomstig lid te stellen. Van zodra er een plaats vrijkomt wordt uw aanvraag besproken.
Webdesign by SEMA 2019 - All rights reserved - Disclaimer - VU Vzw Hartrijders 17620/92 - CMS