Herfstrit 1999

1999

Een goed evenement begint met een gepaste reclamecampagne. Aangezien wij toch mogen zeggen dat onze Herfstrit tot de betere evenementen behoort, nemen we onze reclamecampagne dus ook zeer professioneel op.. Naast de persoonlijke uitnodigingen aan de deelnemers van vorig jaar, de 500 affiches, de duizenden strooibiljetten en het aankondigen in de diverse motortijdschriften, kregen we ook een steuntje van de nationale pers. Het item over de deelname van politie en rijkswacht met dienstmotor, kreeg zowel op radio, televisie en kranten de nodige aandacht.

Deelnemers: 7.000
Opbrengst: 1.400.000 BEF